Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm làm việc Ngày hết hạn Ứng tuyển và Liên hệ
01

Nhân Viên Sale

05 Hà Đông – Hà Nội 22/09/2020 Ứng Tuyển
02

Nhân viên Kiểm soát, Kiểm soát bán hàng

01 Hà Đông – Hà Nội 01/09/2020 Ứng Tuyển
03

Nhân viên Kho

03 Hà Đông – Hà Nội 01/09/2020 Ứng tuyển

Điền thông tin nộp đơn

    Trung tâm dịch vụ khách hàng

    Hà Nội: 024 777 33 555

    Miền Trung: 07838 04 555

    Miền Nam: 0969 496 966